ObvestiloPosameznikomObdelavaOsebnihPodatkov_OS_Cerklje-07042021

DopolnitevPravil_SolskegaReda_Marec2021

Pravila virtualnega sodelovanja

PravilaVirtualnoSodelovanje

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov sporočamo, da se priporoča, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bo organiziran šolski prevoz po nekoliko spremenjenem voznem redu (prihodi v šolo).

Avtobusni prevoz iz smeri Štefanja Gora in Šenturška Gora (Lenart, Sidraž, Šenturška Gora, Apno, Ravne, Stiška vas, Ambrož, Pšata) bo zjutraj vozil 50 minut kasneje tako, da bodo učenke in učenci prihajali v šolo ob 8.10.

Priporočamo, da učenke in učenci matične šole v Cerkljah ter podružnične šole Zalog zjutraj koristite le avtobus za prihod v šolo ob 8.10 (1. šolsko uro).

Avtobusni prevozi iz šole (po pouku) ostajajo nespremenjeni.

Glede PREHRANE bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, vašega otroka odjavite sami preko eAsistenta.

Delo_12012021_Net

Pomoc

Nagovor ravnatelja ob koncu tretjega tedna pouka na daljavo za vse učence
Obvestilo_20112020_Objava

Obvestilo_13112020_Objava

Arnesove spletne učilnice naj bi znova delovale.

Arnes sporoča, da so tudi danes težave pri dostopu do spletnih učilnic.

Kratka video navodila glede prijave v spletne učilnice Arnes.

Obvestilo glede težav z Arnesovimi spletnimi učilnicami