Poslovnik sveta staršev

PoslovnikSvetStarsev_10062014

Člani sveta staršev:

Člani sveta staršev za šolsko leto 2023/2024. (.pdf datoteka)

Zapisniki sveta staršev:

Sodelovanje z drugimi sveti staršev:

Svet staršev je vključen v Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem (ASSOŠPK), ki povezuje Svete staršev naslednjih šol*:

  • OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • OŠ Komenda Moste
  • OŠ Matije Valjavca Preddvor
  • Oš Vodice
  • OŠ Šenčur
  • OŠ Orehek Kranj
  • OŠ Alojzija Šuštarja Šentvid nad Ljubljano

*razvrščeno po vrstnem redu pristopa, stanje v letu 2020

Aktiv je v ključen v nacionalno Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije.