Pedagoginja Tatjana Škrab Grašič

 • nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi,
 • koordinira delo z nadarjenimi in radovednimi učenci,
 • je mentorica šolskim prostovoljcem.

Psihologinja Erika Jensterle

 • je na voljo učencem od 6. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • Koordinira delo na področju vseživljenjske karierne orientacije.
 • Organizira predavanje na temo poklicne izbire za starše devetošolcev, seznanja jih s pomembnimi datumi glede vpisa v srednjo šolo in izvede vpis v srednješolske programe. Učenci spoznavajo različne poklice v delovnih organizacijah in na tehniškem dnevu.
 • Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi.

Na specialni pedagoginji Andrejo Rozman in Martino Burja se lahko obrnete:

 • če opažate, da ima vaš otrok učne težave v šoli,
 • če potrebujete nasvet, kako pomagati otroku pri učenju,
 • če potrebujete pomoč pri napotitvi otroka v druge institucije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in njihove starše v Ljubljani, Mentalno higienski dispanzer v Kranju, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Kranj, Ljubljana) in urejanju ustrezne dokumentacije,
 • ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom.

Specialni pedagoginji med šolskim letom nudita dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi. Sodelovali bosta s starši, z učenci in učitelji pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa.

Pomoč bosta nudili tudi ostalim učencem, pri katerih se bodo med šolskim letom pokazale učne težave. Pomoč bo potekala v obliki individualne in skupinske pomoči. Področja pomoči so: začetno opismenjevanje, številska orientacija, poštevanka, branje z razumevanjem, tehnike pomnjenja in priklica, organizacija dela in učenja, tehnike učenja, uporaba pripomočkov za pomoč pri delu, pogovori o težavah na vedenjskem področju, razvijanje pozitivne samopodobe.

Socialna pedagoginja Edita Bajramlić

 • je na voljo učencem od 1. do 6. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • Obravnava statuse učencev, kadar učenec v soglasju s starši želi pridobiti status učenca perspektivnega športnika ali status mladega umetnika.
 • Ureja prepise na našo šolo ali iz naše šole.
 • Koordinira in izvaja preventivne delavnice na razredni in predmetni stopnji.
 • Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi.

Na psihologinjo Marjeto Dečman se lahko obrnete:

 • Če potrebujete nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami od 1. do 9. razreda,
 • kadar želite otroka vključiti na letovanje,
 • ko urejate regres iz sredstev šolskega sklada za tabore in šole v naravi,
 • ob vpisu otroka v prvi razred,
 • ob preselitvi iz tujine in vključitvi otroka na našo šolo.

Delo pedagoginje Petre Salihović Omejec v vrtcu obsega:

 • opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja,
 • odkrivanje otrok, ki imajo težave in potrebujejo pomoč,
 • usmerjanje otrok,
 • spremljanje otrok s posebnimi potrebami, ki so že vključeni v obravnavo,
 • pogovori, razgovori, sestanki s starši (svetovanje glede perečih problemov, informiranje o vpisu, način uvajanja o poteku dela v oddelkih o vzgojnih dilemah in vprašanjih…),
 • podajanje predlogov za izboljšanje sodelovanja ter možnih novih oblikah sodelovanja,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom in učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi.

Zunanje izvajalke dodatne strokovne pomoči

Na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z Odločbo o usmeritvi še mobilne socialne in specialne pedagoginje iz OŠ Helene Puhar Kranj (Katja Vidic Roblek, Nina Mihelčič, Claudia Demšar Babnik) in logopedinja (Andreja Trtnik Herlec).

GOVORILNE-URE-V-ŠOLSKEM-LETU-2021_22

Nasveti strokovnjakov za duševno zdravje preko povezave.