Učenci 5. razredov so izdelovali igro “besedno rešeto”, kjer iščeš angleške besede.