Ravnatelj

mag. Boštjan Mohorič(04) 25 26 011
041 979 852

Pomočnici ravnatelja

Tatjana Škrab Grašič (04) 25 26 023
Anita Glavič (04) 25 26 037

Tajništvo

Nataša Zorman (04) 25 26 010

Računovodstvo

Milena Zalokar (04) 25 26 013
Neli Langus Bec (04) 25 26 025

Informacije

Telefaks(04) 25 26 026
Elektronski naslov tajnistvo@osdj-cerklje.si
Številka transakcijskega računa SI56 0121 2603 0647 020
Davčna številkaSI 40296407