SAMO-TESTIRANJE UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA

Obveščamo vas, da se bo predvidoma po prvomajskih praznikih začelo samo-testiranje učencev zadnje triade, vendar bomo šole in starši o datumu obveščeni naknadno.

Predstavljamo vam poudarke iz protokola samo-testiranja.

Samo-testiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno in se bo izvajalo praviloma vsak ponedeljek pred začetkom pouka oziroma kot je to najbolj primerno za proces pouka.
Šola mora pridobiti pisno soglasje staršev: Izjava o soglasju za izvajanje prostovoljnega samo-testiranja.
Starši izjavo natisnejo, izpolnijo, podpišejo in jo preko otroka posredujejo šoli (razredniku) do vključno 5. 5. 2021. Starši, ki izjave doma ne morejo natisniti, lahko ponjo pridejo v tajništvo ali ponjo pride otrok, jo odnese domov in izpolnjeno prinese naslednji dan razredniku.

Učencem, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od šestih mesecev, se ni potrebno testirati.
Samo-testiranje bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.
Pogoj za prostovoljno samo-testiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
Pred izvedbo prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 učenci ne uživajo hrane vsaj eno uro, dovoljeno je pitje vode. Pred uporabo hitrega antigenskega testa učenci in dijaki močno izpihajo nos.

  • V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri prostovoljnem samo-testiranju na SARS-CoV-2 v šoli ravnatelj šole oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, vzpostavi stik s starši učenca ali dijaka in izvede postopke kot so predvideni po navodilih NIJZ v primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
  • V primeru, da bo samo-testiranje potekalo v domačem okolju, česar ta trenutek še ne vemo, je del točke, ki govori o obveščanju, brezpredmeten oziroma morajo starši o tem obvestiti šolo.
  • V primeru pozitivnega rezultata testa izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši.
  • V primeru pozitivnega testa učenca v šoli starši zagotovijo individualen prevoz na PCR testiranje oziroma domov.
  • Učenec na izvid PCR testiranja počaka doma v samo-izolaciji. V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika za nadaljnja navodila. Ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ in drugimi ukrepi, potrebnimi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.
  • V primeru negativnega PCR testa se učenec vrne k pouku.

Prilagamo povezavo do video gradiva: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU in sporočamo, da lahko dodatne informacije dobite tudi na klicni svetovalni številki: 01 478 68 48.