Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020.

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.  Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

  • Izgradnja brezžičnih omrežij,
  • Nakup nove opreme (IKT),
  • Razvoj e-storitev in e-vsebin.

Več na spletni strani.