Obvestilo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ od 1.4.2021 dalje

Kot je znano, se od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 ustavlja javno življenje in s tem se zapirajo tudi šole. Pouk bo potekal na daljavo, in sicer po že znanem in ustaljenem načinu:

  • gradiva v spletnih učilnicah,
  • pouk v obliki video ur.

Šola bo organizirala nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih starši morajo zaradi narave svojega dela le-to opravljati na delovnem mestu in za otroka potrebujejo nujno varstvo. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi
odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Obvestilo_29032021_Net

12249_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021