Sprememba šolskega koledarja in ocenjevanja znanja

Spoštovani starši! Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni … Continue reading Sprememba šolskega koledarja in ocenjevanja znanja