Zagotavljanje toplega obroka – ponovni poziv

Spoštovani starši.

Občina Cerklje na Gorenjskem bo v času zaostrenih epidemioloških  razmer in pouka na daljavo omogočala brezplačne tople obroke za vse učence in dijake s prebivališčem v občini.

Otroke na topli obrok starši prijavite preko spletnega obrazca , šola pa bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ. Zbrane podatke o prijavah bomo posredovali tudi občini. Starši s  prijavo privolite, da šola podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci oz. starši topli obrok prevzamete v šoli. Izjemoma bomo za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na ustrezno razdelilno točko.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Prosimo, da vašo prijavo za naslednjih 14 dni (16.11. – 29.11.) oddate v spletni obrazec , najkasneje do sobote, 14.11.2020 do 18. ure. V prijavi OBVEZNO navedite tudi način prevzema. Če je v družini več osnovnošolskih otrok, je potrebno prijavo izpolniti za vsakega otroka posebej. Prijava velja za vse dni v tednu (ne le za posamezne dneve npr. glede na jedilnik).

Ostanite zdravi.