Nadstandardni razširjeni program športa v 1., 2. in 3. razredu

V šolskem letu 2023/2024 smo na naši šoli izvajali nadstandardni/razširjeni program  športa v 1., 2. in  3. razredu. Skupaj je bilo v program vključenih 270 učencev in učenk matične in podružnične šole.

Program smo izvajali v naslednjih dejavnostih:

Vsi učenci 1., 2. in 3. razreda so bili po novem vključeni v športni program Zlati sonček, katerega cilj je, da se obogati otrokov prosti čas s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta bili igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje.

Dodatna ura športa se je izvajala v vseh oddelkih 3. razreda. Del sredstev za izpeljavo programa smo pridobili s prijavo, ki ga je izvedlo Ministrstvo za šolstvo in šport. Izkoristili smo prisotnost dveh učiteljev in izvajali vsebine tudi izven šolskih prostorov – poljske poti, travniki in okoliški hribi.

Verjamemo, da smo z dodatnimi vsebinami športa vplivali na vse otrokove gibalne sposobnosti in jim dali še boljšo popotnico za življenje. S pestrimi vsebinami smo jih motivirali, da bosta šport in gibanje postala del njihovega življenjskega sloga.

Anja Žele