»Nasilje in konstruktivni odzivi nanj«

Katja Zabukovec Kerin bo na predavanju z naslovom »Nasilje in konstruktivni odzivi nanj« predstavila vzroke za pojav nasilja v vrstniških skupinah, izkušnje otrok, ki doživljajo ali povzročajo nasilje ter tistih, ki nasilje opazujejo. Predlagala bo načine, kako z otroki govoriti o nasilju, kako jih usmerjati, da nasilja ne bodo niti povzročali niti doživljali in jih hkrati čim bolje pripraviti na običajne življenjske preizkušnje. Pri tem bo izhajala iz bogate prakse Društva za nenasilno komunikacijo, kjer delajo tako z žrtvami kot povzročitelji-cami nasilja, ponujajo pa tudi preventivne programe in veliko sodelujejo s šolami po vsej Sloveniji.

Predavanje bo v četrtek, 7. 12. 2023, od 18:30 do 20:00 v avli šole.

Prijave do srede, 6. 12. 2023.

PRIJAVNICA