PRVI ŠOLSKI DAN

PRVI ŠOLSKI DAN JE NEKAJ POSEBNEGA. VONJ IMA PO JESENSKIH LISTIH, NEPOPISANIH ZVEZKIH, PO PRIČAKOVANJU IN VZNEMIRJENJU. VSE JE NA NOVO IN PRVIKRAT.

TAKO KOT JE TONE PAVČEK ZAPISAL V SVOJI PESMI: ENKRAT JE VSE PRVIKRAT. PRVA RISBA, PRVA NALOGA IN NAD NJO SONCE KOT PRVA ŽOGA. ENKRAT JE VSE PRVIKRAT, KAKOR V PRVEM RAZREDU.

PRVIKRAT SO V OŠ DAVORINA JENKA, PODRUŽNICO ZALOG PRIŠLI TUDI UČENCI, PRVOŠOLCI. ZANJE SMO PRIPRAVILI PREDSTAVO HOP, V PRAVLJICO.  V RAZREDU PA JIH JE PRIČAKALO TUDI PRESENEČENJE. DAN BO VSEM OSTAL V LEPEM SPOMINU.

VANJA SODNIK PETRIČ