PROJEKT SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO

Kaj je prijatelj? Ena duša, ki prebiva v dveh telesih. – Aristotel

Že drugo leto zapored smo se učitelji razredne in predmetne stopnje ter učenci združili in pristopili k projektu Spodbujajmo prijateljstvo društva Sobivanje. Vsi skupaj se zavedamo, da je življenje brez prijateljev žalostno, zahtevno in prazno. Učenci so skupaj združili glave in ustvarili posebne, unikatne izdelke. Ustvarili so likovne izdelke, video posnetke o prijateljstvu in pesmi. Med ustvarjanjem so se med seboj povezali, krepili čut za sodelovanje in spretnost prilagajanja sočloveku. Učitelji se še predobro zavedamo, da je v današnjih časih zelo pomembno krepiti otroške prijateljske vezi, včasih pa se na tak način stkajo tudi nova. Prav tako pa so se med samim projektom okrepile sodelovalne vezi tudi med nami učitelji in učenci.

Zapisala: Koordinatorica projekta Maša Prelogar