LOKALNA PARTICIPACIJA MLADIH: OBISK UČENCEV OSNOVNE ŠOLE DAVORINA JENKA NA OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

8. novembra 2022 smo se učenci šolske skupnosti Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem oglasili na cerkljanski občini, kjer nas je sprejel župan. Najprej nam je razkazal notranjost in predstavil zaposlene, ki delajo na naši občini.

          Po ogledu smo odšli v sejno sobo, kjer smo se zbrali, da bi županu zastavili nekaj vprašanj in predstavili svoje pobude za občino. V uvodnem delu nam je povedal nekaj zanimivosti o občini Cerklje, npr. da imamo v občini (v Adergasu) najstarejši kip Marije Božje v Sloveniji. Ponosni pa smo lahko tudi na pomembne može, katerih kipi so postavljeni v parku. Povedal nam je, da je včasih šola stala tam, kjer je danes občina.

          Postavili smo mu vprašanje, zakaj se je odločil za županovanje. Vzrok je v tem, da so v občino želeli prestaviti objekt, ki bi zelo onesnaževal okolje. Da bi se  lažje boril proti temu, je kandidiral za cerkljanskega župana. Takrat se je aktivno vključil v politiko. Njegovo delo obsega pregledovanje elektronske pošte, sprejemanje pomembnih odločitev, sestankovanje. Meni, da je njegov poklic treba razumeti in se ga veseliti, saj ga opravlja že veliko let.

Sodeluje tudi s šolo in podružnično šolo. Pogovarjali smo se tudi o fontani, ki že dolgo ni v uporabi, saj so nekateri učenci uničevali park in niso spoštovali skupne lastnine. Nadaljevali smo z našimi idejami in prošnjami, kaj si učenci želijo v naši občini, in sicer smo pričeli z bazenom. Dobili smo odgovor, da ga je tudi župan želel postaviti na lokacijo blizu gostilne Pod Jenkovo lipo, ampak imajo zaradi vode nemalo težav. Predlagali smo tudi nekaj ogledal ob cestah in stranskih poteh. Potarnali smo nad gnečo na avtobusih in dobili odgovor, da Občina Cerklje sofinancira vse šolske prevoze. Župan ima v planu tudi nekaj kolesarskih poti, ki naj bi jih naredil po vaseh.

          Zaključili smo z upanjem, da bomo tudi v prihodnje osnovnošolci uspešno sodelovali z občino.

Poroča: Pia Kuralt, 8.d