Šola za starše 2021/2022

PRIJAVNICA

Torek, 5. 10. 2021

doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psihologinja, zakonska in družinska terapevtka

Sodelovanje med šolo in starši za večje blagostanje otrok

Predavanje je v prvi vrsti namenjeno staršem prvošolcev, dobrodošli pa so tudi ostali starši, strokovni delavci in občani.

Predavanje bo potekalo v Dvorani Jožefa Kvasa (nasproti Družinskega in mladinskega centra Cerklje). Otroci za optimalen razvoj potrebujejo čim bolj sproščeno vzdušje in jasno, pa vseeno prožno strukturo.

Šola kot vzgojni in izobraževalni sistem ima dragoceno ter pomembno poslanstvo, ki pa ga lahko v najboljši meri izkoristi le s kvalitetnim in zrelim sodelovanjem s starši in skrbniki. Iskreno komuniciranje, aktivno sodelovanje, usklajevanje pričakovanj šolskih delavcev s starševskimi, skrb za rahločutnost ipd. so izzivi, ki se pojavljajo vsako šolsko leto in se ob vsakem od otrok nekoliko razlikujejo. Skupna zavzetost za dobro otrok je otrokom zgled zrelosti in kot taka popotnica za življenje.

doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka, vodja dodiplomskega študija Psihologija

Doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psihologinja, zakonska in družinska terapevtka, predavateljica in vodja študijskega programa Psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana, predava pa tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg terapevtskega dela s posamezniki, pari in družinami, ter supervizorskega spremljanja strokovnih delavcev, izvaja delavnice, predavanja in vodi različne skupine. Je avtorica številnih slovenskih in tudi mednarodnih prispevkov, med drugim knjig Rahločutnost do otrok, Rahločutno starševstvo, Med dvema ognjema, …. Pri raziskovanju in v praksi pozornost posveča predvsem varnim in dostojanstvenim odnosom v različnih sistemih in kako v njih ustvarjati kvalitetno življenje in razvoj. Je soustanoviteljica Študijsko-raziskovalnega centra za družino, kjer je tudi strokovna vodja. Vrsto let je razvijala in vodila programe za pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim družinam pod finančnim okriljem MDDSZ. Je članica uredniškega odbora znanstvene revije Kairos, trenutno pa tudi članica Strateškega sveta vlade za socialno politiko in je družbeno aktivna.  V odnosih, kjer je prisoten čustveni stik in se razvija empatija, je življenje fizično in psihično bolj zadovoljujoče in zdravo.

Torek, 9. 11. 2021

Špela Reš, univ. dipl. psihologinja

Družinska e-pravila

Otroci in mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki.

Pri vsem tem se ob raznolikih vsebinah in interakcijah staršem ponujajo različna vprašanja:

  • Kdaj svojemu otroku kupiti svoj računalnik ali tablico?
  • Kako je z omejevanjem uporabe, postavljanjem pravil in dogovori?
  • Katere vsebine jih najbolj pritegnejo in zakaj?
  • Katere so primerne in katere so neprimerne vsebine?
  • Kakšne so nevarnosti na spletu?
  • So morda kakšni škodljivi učinki uporabe? Kaj pa prednosti?

Predavateljica bo staršem predstavila varno uporabo digitalnih naprav in spleta. Predstavila bo primere prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletom iz prakse, primere »e-družinskih dogovorov« ter priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

Seznanila jih bo s prvimi slovenskimi nacionalnimi smernicami za uporabo zaslonov, sprejetih maja letos. 

Špela Reš je psihologinja, z dolgoletnimi izkušnjami na področju individualnega in skupinskega dela z otroci, mladostniki in njihovimi starši. Na LOGOUTu že od  leta 2013, soustvarja program pomoči pri prekomerni rabi in zasvojenosti z zasloni ter svetuje posameznikom in družinam pri vzpostavljanju uravnotežene rabe zaslonov. Na več kot 400 dogodkih, seminarjih in delavnicah je strokovni in laični javnosti približala problematiko zasvojenosti z zaslon, na primerih dobre prakse pa spodbujala konstruktivno rabo naprav. Leta 2019 je za izstopajoče in kvalitetno delo na področju socialnega varstva prejela nagrado MDDSZEM.

Četrtek, 10. 3. 2022

Barbara Zajc Tekavec, specialistka klinične dietetike in Vesna Košir, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Pomen zdravega življenjskega sloga za otrokov celostni razvoj

Povišana telesna teža, nezdrave prehrambene navade, pomanjkanje gibanja, neustrezno zapolnjen prosti čas, neurejeni spalni vzorci, nekonstruktivni načini uravnavanja stresa, negativna samopodoba, medvrstniško izzivanje in izločanje, doživljanje pomembnih čustvenih stisk so značilnosti, ki jih vedno bolj zaznavamo v populaciji otrok in mladostnikov. Pri spoprijemanju s slednjim ima pomembno vlogo vzpostavljanje in vzdrževanje zdravega življenjskega stila.

Tekom predavanja se bomo seznanili s pomenom, sodobnimi smernicami in praktičnimi nasveti glede priprave in uživanja uravnotežene prehrane v našem vsakdanu. Pozornost bomo namenili tudi principom spreminjanja navad (tj. ne le kaj spremeniti, temveč tudi, kako začeti s spremembami in v njih vztrajati vse dokler ne postanejo naša nova navada). Usmerili se bomo na značilnosti razvojnega obdobja otroštva in mladostništva ter spoznali principe spreminjanja navad in vlogo, ki jo imate starši in drugi odrasli pri oblikovanju življenjskega stila otroka. Govorili bomo tudi o čustvenem hranjenju ter o tem, kaj predhodi prekomerni telesni teži in debelosti. Seznanili se bomo s psihosocialnimi posledicami nezdravih življenjskih navad pri otrocih in mladostnikih, kako jih prepoznati in ob njih ukrepati. 

Barbara Zajc Tekavec, specialistka klinične dietetike

Zaposlena v Centru za zdravljenje bolezni otrok, kjer že več let opravlja delo dietetika. Ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje otrok, ki so vključeni v različne programe Centra (npr. Šola zdravega načina življenja, Šola kakanja in lulanja, Program otrok s Prader Willi sindromom, Program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja). Otrokom in staršem predaja teoretično znanje in praktične izkušnje o zdravi varovalni prehrani. Prav tako načrtuje jedilnike z namenom preprečevanja bolezni in hitrejšega okrevanja. Skrbi za oceno vnosa in izračuna potrebnih hranil za posameznega otroka v različnih programih. Je stalni član multidisciplinarnega tima.

Vesna Košir, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Zaposlena v Centru za zdravljenje bolezni otrok, kjer že več let opravlja klinično-psihološko obravnavo otrok in mladostnikov vključenih v različne terapevtske programe (Program mentalnega zdravja, Program lulanja in kakanja, Šola zdravega načina življenja, Razvojno nevrološka obravnava). V sklopu slednjih izvaja klinično-psihološke preglede, terapevtsko vodenje otrok po vedenjsko-kognitivnih principih, psihosocialne delavnice za otroke, svetovanje staršem oz. skrbnikom, predavanja za starše. Je stalni član multidisciplinarnega tima.

PRIJAVNICA