Vabljeni k sodelovanju pri pripavi Celostne prometne strategije

Občina Cerklje na Gorenjskem je pričela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS). Preko tega projekta želimo celostno in dolgoročno urediti promet tako, da bomo zadostili potrebam po mobilnosti vseh občanov in obiskovalcev občine, vendar ob hkratnem zmanjšanju prometa, onesnaženja okolja, porabe energije ter ob nižjih stroških.

CPS je dokument, ki skozi načrtovanje in ukrepe, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in uporabo javnih prevoznih sredstev, pomembno vpliva na življenje prebivalcev in obiskovalcev občine.

Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo nedvomno velik vpliv na življenje in mobilnost občanov, zato je izjemnega pomena, da le-ti v čim večjem številu sodelujejo pri njenem načrtovanju.

V prvi fazi analiziramo stanje na področju prometa v občini, zato vas vabimo k izpolnjevanju ankete, skozi katero želimo ugotoviti kakšen je vaš pogled na trajnostno mobilnost in s katerimi problemi, izhajajočimi iz prometa, se srečujete na vaših vsakdanjih poteh.

Povezava do ankete