Zbiranje papirja

Odpadni papir bomo zbirali:

od torka, 10. 9. do petka, 13. 9. 2019
V septembru smo zbrali 2540 kg papirja in prislužili 190,50 € za šolski sklad.
od srede, 2. 10. do ponedeljka, 7. 10. 2019
V oktobru smo zbrali 99 kg papirja in prislužili 74,25 € za šolski sklad.
od torka, 5. 11. do petka, 8. 11. 2019
V novembru smo zbrali 129 kg papirja in prislužili 160,61 € za šolski sklad.
od torka, 3. 12. do petka, 8. 12. 2019

Prosimo, da kartonsko embalažo povežete posebej in jo pustite pred kontejnerjem, sicer nam papir plačajo po nižji ceni.

Denar od prodanega papirja bo namenjen za ŠOLSKI SKLAD.

Podatki o zbrani količini papirja.