Zbiranje papirja

Odpadni papir bomo zbirali:

od torka, 10. 9. do petka, 13. 9. 2019
V septembru smo zbrali 2540 kg papirja in prislužili 190,50 € za šolski sklad.
od srede, 2. 10.do ponedeljka, 7. 10. 2019
V oktobru smo zbrali 99 kg papirja in prislužili 74,25 € za šolski sklad.

Prosimo, da kartonsko embalažo povežete posebej in jo pustite pred kontejnerjem, sicer nam papir plačajo po nižji ceni.

Denar od prodanega papirja bo namenjen za ŠOLSKI SKLAD.

Podatki o zbrani količini papirja.