Zbiranje papirja

Odpadni papir bomo zbirali:

od torka, 10. 9. do petka, 13. 9. 2019
V septembru smo zbrali 2540 kg papirja in prislužili 190,50 € za šolski sklad.
od srede, 2. 10. do ponedeljka, 7. 10. 2019
V oktobru smo zbrali 99 kg papirja in prislužili 74,25 € za šolski sklad.
od torka, 5. 11. do petka, 8. 11. 2019
V novembru smo zbrali 129 kg papirja in prislužili 160,61 € za šolski sklad.
od torka, 3. 12. do petka, 8. 12. 2019
V decembru smo zbrali 1939 kg papirja po 0,065 € in 81 kg papirja po 0,015 € in prislužili 127,26 € za šolski sklad.
od torka, 7. 1. do petka, 10. 1. 2020
V januarju smo zbrali 1156 kg papirja po 0,065 € in 204 kg papirja po 0,015 € in prislužili 78,20 € za šolski sklad.
od torka, 4. 2., do petka, 7. 2. 2020
V februarju smo zbrali 2290 kg papirja po 0,002 € in prislužili 45,80 € za šolski sklad. S februarjem 2020 se je cena papirja znižala.
V mesecih marec, april in maj nismo zbirali papirja.
od ponedeljka, 1. 6., do petka, 5. 6. 2020
V juniju smo zbrali 9864 kg papirja po 0,06 € in prislužili 591,84 € za šolski sklad.
V mesecu juniju smo zastavljen cilj presegli.
Dokazali smo, da se znamo povezati. Hvala vsem za sodelovanje. Naslednja akcija bo v septembru 2020.

Prosimo, da kartonsko embalažo povežete posebej in jo pustite pred kontejnerjem, sicer nam papir plačajo po nižji ceni.

Denar od prodanega papirja bo namenjen za ŠOLSKI SKLAD.

Podatki o zbrani količini papirja.