Odnos učencev do predmeta in učiteljeva usposobljenost.

VPRAŠALNIK