28. april – 4. maj 2019

Tečaj

V Splitu sem se udeležila seminarja z naslovom Creativity in tha Classroom and Different Ways  of Displaying It v organizaciji ustanove Maksima TC in Pappagallo FLS. Omenjena ustanova je v prvi vrsti šola tujih jezikov, organizira pa tudi različne seminarje v okviru Erasmus+ projektov. Seminar je bil namenjen učiteljem, ki pri svojem delu z učenci želijo v učilnico vnesti več ustvarjalnosti. Seminar se osredotoča na načine in strategije, ki jih učitelji lahko uporabijo za bolj zanimive šolske ure in druge oblike dejavnosti z učenci. Glede na izzive 21. stoletja je biti učitelj vedno bolj zahtevno in tovrstni seminarji skušajo učitelje pripravljati na tovrstne izzive z osveževanjem metod poučevanja in učenjem načinov za večjo ustvarjalnost pri pouku in ostalih šolskih dejavnostih.

V petih dneh seminarja smo se učili strategij za izboljšanje učnih veščin s poudarkom na ustvarjalnosti v razredu. Ker so delavnice vodili učitelji praktiki, so bile naše ure še toliko bolj zanimive in poučne. Dobili smo veliko idej za uporabo tradicionalnih in alternativnih metod poučevanja. Učili smo se, kako neko šolsko temo pripraviti na za učence bolj ustvarjalen in zanimiv način, s spodbujanjem lateralnega in kritičnega razmišljanja. Učili smo se tudi, kako spremeniti svoje izkušnje iz tradicionalnih v problemske in projektne.

Ker so učitelji prihajali iz osmih evropskih držav, smo lahko izmenjali ogromno izkušenj in ustvarjali primerjave med različnimi šolskimi sistemi. Ker tečaj in celotna komunikacija poteka v angleščini, to pozitivno vpliva tudi na naše komunikacijske sposobnosti v tem jeziku.

Obiskali smo eno od splitskih srednjih šol in se seznanili s hrvaškim šolskim sistemom.

Prijazni gostitelji so poskrbeli tudi za strokovno zelo poglobljen ogled Splita in obisk Trogirja in Zadra.

Split

Je največje mesto v Dalmaciji in s 1750.000 prebivalci drugo največje na Hrvaškem. Za seboj ima zelo burno in bogato zgodovino, ki se je začela z gradnjo Dioklecijanove palače v rimskem obdobju antike. Palača s svojim zunanjim obodom danes predstavlja staro mestno jedro, okrog katerega so vzdolž morske obale v novejših časih nastali novejši predeli mesta. Zgodovinsko jedro Splita je pod UNESCOvo zaščito.

Mesto je zaradi burne zgodovine in menjave različnih oblasti (bil je pod Rimljani, Bizantinci, Franki, Benečani, Ogrsko, Avstrijci in kasneje pod Jugoslavijo), ki so mu puščale svoj pečat, pravi kulturno-zgodovinski biser, ki ga vsako leto obišče na tisoče turistov. Na vsakem koraku se vidi, da mesto živi predvsem od turizma, ki se iz poletnih mesecev zadnja leta širi globoko v pomlad in jesen.

Vida Snedec Gerkman