Postopek izbire in oblikovanje skupin:

  • po 20. marcu bo objava aktualnih opisov izbirnih predmetov na spletni strani šole.
  • april: učenci dobijo navodila za prijavo na izbirne predmete in se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri (prvi krog izbire).
  • maj: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov (možen še 2 krog izbire).
  • konec maja: pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v naslednjem šolskem letu.
  • september: zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za določeno skupino.
  • po 15. septembru je zaključek postopka – spremembe niso več možne.

Izbirni postopek poteka preko spletne aplikacije eAsistent za starše (https://www.easistent.com/starsi) in bo odprt od  13. do 20. aprila 2023. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden od staršev osnovni brezplačni paket eAsistent.

OPISANI KORAKI POSTOPKA IZBIRE V PROGRAMU eASISTENT

Izvajali bomo le tiste predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev. O tem, katere predmete bo obiskoval posamezni učenec, boste obveščeni pred koncem šolskega leta.