Nagovor ravnatelja učenkam in učencem na prireditvi ob obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti.

DanSamostojnostiEnotnosti_22122022

Povabilo k doniranju 0,3% dohodnine v šolski sklad.

Povabilo k doniranju 0,3% dohodnine v šolski sklad.

Sprememba šolskega koledarja: v šolskem koledarju je prišlo do spremembe, saj je namesto prvotno predvidenega prostega dneva ponedeljek, 13.2.2023, sedaj prosti dan sreda, 26.4.2023. Spremenjen koledar je objavljen tudi na spletni strani MIZŠ.

Šolska publikacija za šolsko leto 2022/2023

OSCerkljePublikacija_2022-23_SpletnaStran2

Okvirni plan popoldanskih govorilnih ur za šolsko leto 2022/2023

 • 5.9. – 8.9.2022 – 1. roditeljski sestanki;
 • 4.10.2022 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • 6.10.2022 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • 8.11.2022 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • 10.11.2022 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • v mesecu decembru je namesto govorilnih ur predviden Miklavžev sejem;
 • 3.1.2023 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • 5.1.2023 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • 14.2. – 16.2.2023 – 2. roditeljski sestanki;
 • 7.3.2023 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • 9.3.2023 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • 4.4.2023 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • 6.4.2023 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • 4.5.2023 – popoldanske govorilne ure predmetna stopnja;
 • 9.5.2023 – popoldanske govorilne ure razredna stopnja;
 • v mesecu juniju ni popoldanskih govorilnih ur.

Prvi šolski dan bodo imeli učenci od 2 do 9. razreda prvi dve uri razredno uro z razrednikom, v nadaljevanju pa pouk po urniku. Učenci bodo dobili osnovne informacije, zato naj v šolski torbi najdejo mesto copati, pisalo, zvezek ali beležka. V eAsistentu so objavljeni urniki in učilnice, kjer bo potekal pouk. Prvi dan bo pouk potekal pet šolskih ur.  Učbenike bodo učenci dobili v prvih dneh pouka.

Želimo vam najboljši začetek novega šolskega leta.

Poslanica ministra dr. Igorja Papiča ob začetku šolskega leta 2022/2023

https://www.gov.si/novice/2022-08-31-poslanica-ministra-dr-igorja-papica-ob-zacetku-solskega-leta-202223/

PDF Embedder requires a url attribute