O projektu

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem se je leta 2018 vključila v Erasmus+ KA2 dveletni partnerski projekt za izmenjavo med šolami z naslovom »The European cultural framework promotes social inclusion  increasing the skills for our disadvantaged students«, skupaj s šolami Osnovno uchilishte Hristo Smirnenski iz Bolgarije, 1st Primary school of Kos iz Grčije, Istituto comprensivo Lelia Caetani Sermoneta iz Italije, Siauliu Geguziu progimnazija iz Litve in CEIP Gran Capitan Montilla iz Španije.

Zaradi pandemije Covid se je trajanje projekta podaljšalo na tri leta. Izmenjave učencev smo izvedli v Grčiji, Litvi, Italiji in Sloveniji, ukrepi za omejitev pandemije pa so potovanja onemogočili, zato so izmenjavi v Bolgariji in Španiji nadomestila virtualna srečanja.

Tematika projekta nas je obvezala posebno skrb nameniti vključevanju učencev z manj priložnostmi za potovanja, spoznavanja evropske kulturne dediščine in socialnega vključevanja.

V projekt vključeni učenci so dobili svojo prvo možnost potovanja v tuje države, druženja z evropskimi sovrstniki, učenja tujih jezikov, seznanjanja s kulturno in naravno dediščino sodelujočih držav in učenja evropskih vrednot.

Prvotno se je v izmenjavo med šolami vključilo deset učencev, zaradi sprememb v teku projekta se jim je kasneje pridružilo še petindvajset novih. V spremljevalne dejavnosti je bilo, posebno med gostovanjem na naši šoli, vključenih okrog sto učencev naše šole.

Koristi projekta so se odrazile pri učencih, učiteljih in v šoli kot ustanovi.

Udeleženi učenci so pridobili novo znanje z različnih področij, še posebej s poznavanja kulturne in naravne dediščine držav udeleženk, spoznali so načine šolanja otrok v drugih državah, stkali so nova mednarodna prijateljstva, izgubili strah pred komunikacijo v tujem jeziku, postali so bolj samozavestni in naučili so se tudi virtualnega sodelovanja.

Učitelji smo pridobili nove veščine mednarodnega sodelovanja in stkali številne vezi za bodoča povezovanja, dobili smo uvid v delo učiteljev v različnih evropskih šolskih sistemih. Tudi mi smo premagali nekaj strahov in pridobili več samozavesti.

Šola kot ustanova širi svoje poslanstvo tudi na področje odpiranja okna v svet za naše učence in postaja prepoznavna izven meja države, v mednarodnem okolju.

Kljub temu, da nas je pandemija Covid – 19 prisilila v spremembo načrtov, ko so potovanja in srečanja v živo zamenjale virtualne aktivnosti, smo po treh letih dela v projektu zadovoljni, predvsem pa bogatejši za številne nove izkušnje.