Čebelarski krožek na OŠ Cerklje na Gorenjskem neprekinjeno deluje od leta 1986. V tem obdobju se je zvrstilo kar nekaj mentorjev: nekaj je bilo pedagogov, nekaj pa čebelarjev. Pred menoj je bil mentor čebelar in takratni predsednik ČD Cerklje Franci Strupi. Pred šolskim letom 2011/12 me je prosil, če bi lahko prevzel mentorstvo, saj se mu je nabralo že preveč dejavnosti. Prevzel sem to nalogo in letos (v šolskem letu 2020/21) bo deseto leto mojega mentorstva. Mentorji moramo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov – pedagoški delavci z opravljenim tečajem o čebelarstvu in čebelarji z narejenim pedagoško-andragoškim tečajem. Sam sem čebelar, čebelarim 15 let, trenutno s štirinajstimi družinami v AŽ panjih.

Krožek poteka 1 x tedensko eno šolsko uro. Skozi šolsko leto izvedemo 40-urni program, ki je predlagan s strani Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). ČZS je organizator čebelarskih krožkov in njen predsednik Boštjan Noč trdi, da tako kvalitetnega izobraževanja osnovnošolcev, kot je pri nas, nimajo nikjer na svetu.

Pri krožku uporabljamo učbenik in tudi delovni zvezek Čebela se predstavi. Na spletni strani ČZS si lahko ogledate Interaktivni učbenik in delovni zvezek (v času sestavljanja predstavitve ti dve strani nista delovali). Delovni zvezek ostane v lasti učenca, učbenik pa mora po zaključku obiskovanja krožka vrniti.

Večino časa namenimo spoznavanju čebel, njihovega življenja, kaj se dogaja v panju, kaj izven njega, kakšne so naloge čebelarja – predelamo celoten učbenik. Ob tem pa spoznamo še veliko drugega, s čimer se čebelarji srečujemo v praksi ob delu s čebelami. Imamo tudi 15 ˝interaktivnih satov˝ – fotografski prikaz različnih satov v naravni velikosti s čebelami, odlična imitacija pravih satov. Tudi to je dostopno na spletni strani ČZS: Slikovni sati – 10 satov in Slikovni sati – 5 satov.

Vsako leto dobimo tudi nekaj materiala za praktično delo – sestavljanje in žičenje satnic, vstavljanje satne osnove. To delo eno šolsko uro ali dve opravljamo v tehnični učilnici, ostale ure izpeljemo v eni od učilnic, običajno 203. Preko leta si ogledamo nekaj krajših filmov s čebelarsko tematiko in vsak mesec ˝prelistamo˝ novo številko mesečnika Slovenski čebelar (vse številke prejme tudi šolska knjižnica – torej je mesečnik učencem vedno dostopen). Spomladi obiščemo čebelnjak Čebelarskega društva Cerklje, ki je v neposredni bližini šole. Z njim trenutno upravlja čebelar Brankovič Jože.

Praviloma na drugo soboto v maju je vsakoletno Državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev, kjer smo v zadnjih letih dosegali zelo dobre rezultate. Dober mesec pred tem se z učenci na tekmovanje bolj intenzivno pripravljamo. V šolskem letu 2019/20 tekmovanja v fizični obliki ni bilo (zaradi ukrepov povezanih s pandemijo), zato je ČZS pripravila spletno verzijo. Na tekmovanju učenci tekmujejo v ekipah s po dvema članoma, v letošnji spletni verziji pa so tekmovali posamično.

V jesenskem času fizičnega dela v čebelnjaku skoraj ni, od marca naprej, ko se delo s čebelami spet začne, so pa učenci vse bolj zasedeni z nabiranjem čim boljših zaključnih ocen ter z raznimi zaključnimi prireditvami. Zato smo v čebelarskem društvu sklenili, da imajo vsi zainteresirani krožkarji možnost, da se dela s čebelami v čebelnjaku naučijo pri mentorju v času šolskih počitnic. V zadnjih letih je kar nekaj krožkarjev že začelo s čebelarjenjem. Delo s čebelami je odgovorno in čebelar mora biti pri tem zelo dosleden in organiziran – poleg zadostnega znanja. Če krožkar v sorodstvu nima nobenega čebelarja, se mora rokovanja naučiti vsaj na omenjen način. Še boljša pa je udeležiti tečaja za začetnike, kar organizira ČZS.

Pred dvema letoma smo se pri ČD Cerklje odločili, da vsi krožkarji (kdor želi seveda) postane član našega društva. Članstvo je za krožkarje brezplačno. Povabljeni so tudi na občni zbor, ki v našem društvu poteka v sredini januarja.

Naj zaključim s povabilom k vpisu. Najprimernejša starost je od vključno 5. razreda naprej. Za mlajše je tematika še malo prezahtevna, saj jih bolj privlači didaktično delo. Tega pa v našem krožku ne izvajamo. Še kratka informacija o terminu: za začetek je predlagan termin petek, predura 7.30 – 8.15, učilnica 203 (zgodovina). Vendar vsako leto, ko so vpisani vsi krožkarji, poskušamo najti tako uro, ki je možna za vse (ali predura, ali 6. oz 7. šolska ura).

Vse dodatne informacije:
Boris Jereb, mentor čebelarskega krožka
040 545 765
boris@layoutpcb.si