Zbiranje papirja

Odpadni papir bomo zbirali:

od torka, 10. 9. do petka, 13. 9. 2019
V septembru smo zbrali 2540 kg papirja in prislužili 190,50 € za šolski sklad.
od srede, 2. 10. do ponedeljka, 7. 10. 2019
V oktobru smo zbrali 99 kg papirja in prislužili 74,25 € za šolski sklad.
od torka, 5. 11. do petka, 8. 11. 2019
V novembru smo zbrali 129 kg papirja in prislužili 160,61 € za šolski sklad.
od torka, 3. 12. do petka, 8. 12. 2019
V decembru smo zbrali 1939 kg papirja po 0,065 € in 81 kg papirja po 0,015 € in prislužili 127,26 € za šolski sklad.
od torka, 7. 1. do petka, 10. 1. 2020
V januarju smo zbrali 1156 kg papirja po 0,065 € in 204 kg papirja po 0,015 € in prislužili 78,20 € za šolski sklad.
od torka, 4. 2., do petka, 7. 2. 2020
V februarju smo zbrali 2290 kg papirja po 0,002 € in prislužili 45,80 € za šolski sklad. S februarjem 2020 se je cena papirja znižala.

Prosimo, da kartonsko embalažo povežete posebej in jo pustite pred kontejnerjem, sicer nam papir plačajo po nižji ceni.

Denar od prodanega papirja bo namenjen za ŠOLSKI SKLAD.

Podatki o zbrani količini papirja.