Rojstni datum vrtca je 21. september 1968, ko so v preurejeni učilnici takratne Osnovne šole Davorina Jenka odprli predšolski vzgojno-varstveni oddelek in sicer na pobudo šole, DPM Cerklje in prošenj staršev, ki so bili v glavnem zaposleni. Na začetku je redno prihajalo v vrtec 10 otrok starih od 2,5 do 7 let. Obratoval je šest dni v tednu, med poletnimi počitnicami je bil zaprt. Otroškega igrišča ni imel, niti ne dovolj igrač in didaktičnega materiala. Otroci so zato hodili na sprehode in se igrali na travnikih. Zaradi naraščajočih potreb po organiziranem varstvu otrok, je bil v marcu 1973 ob osnovni šoli odprt novo zgrajeni montažni vrtec za tri oddelke otrok. Bil je eden prvih vrtcev, ki je ustanovil svet staršev. Starši so skupaj z zaposlenimi organizirali 14 delovnih akcij na igrišču, kjer so naredili  peskovnik in igrala iz lesa. Bil je prvi podeželski vrtec, ki je samostojno izvajal tečaj smučanja za otroke v Strmolu. V tistih časih je bilo tako, da so vzgojiteljice same v oddelkih vodile vzgojno izobraževalno delo, varuhinje so se jim pridružile na sprehodih in kosilu, drugače pa so pomivale posodo, skrbele za pranje, likanje in šivanje. V septembru 1979 so v Podružnični šoli Zalog odprli enooddelčni vrtec, v naslednjih letih so se potrebe po organiziranem varstvu povečale, zato je bil v letu 1994 odprt drugi oddelek in v marcu 2010 še tretji.  V šolskem letu 1985/86 je bila kolektivu vrtca v obeh enotah dodeljena nagrada Skupnosti otroškega varstva Kranj za prizadevno in uspešno sodelovanje s starši in širšem okoljem, leta 1998 pa še občinska mala plaketa.  11. avgusta 1999 so vrtec Kururček Robi porušili do tal, ker ni več ustrezal potrebam. Po enoletnem gostovanju v šoli, so se jeseni 2001 otroci in strokovni delavci preselili v novo zgrajeni štiri oddelčni, sodobno opremljen vrtec ” Murenčki” pri OŠ, za organizirano varstvo otrok drugega starostnega obdobja. Potrebe pa so se povečale tudi za vpis otrok prvega starostnega obdobja, zato je bil na občinski praznik 24. 9 2010 odprt prizidek k obstoječemu vrtcu s štirimi oddelki, z enim od njih za polovično skupino. Ob 50. obletnici predšolske vzgoje  v Cerkljah, so strokovne delavke prejele Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem za kreativno, povezovalno in družbeno koristno delo ter za profesionalno in strokovno 50-letno delovanje ter vzgajanje in posredovanje znanja na predšolske otroke.

Navdih za  poimenovanje vrtca je bil  pesnik Josip Murn, katerega mama je bila doma iz Lahovč, sam pa je najlepši del svojega prekratkega življenja preživel pri Udamičevih  v Zalogu.  Med drugim je pisal  tudi pesmi za otroke in mu je to poimenovanje verjetno najlepše posthumano darilo.

Strokovni delavci vrtca se zelo dobro zavedamo vloge svojega poslanstva pri delu z otroki in njihovimi starši. Zato z nenehnim izobraževanjem in izmenjavanjem dobrih praks krepimo strokovne kompetence in nadgrajujemo vsak svoj profesionalni razvoj Vsako leto posebej si prizadevamo ohranjati certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki nam je bil skupaj s šolo dodeljen v letu 2010. Bolj kot to pa nam je pomembno naše delovanje v procesu odraščanja otrok, da bodo odrasli v   svobodne, strpne, spoštljive, delovne in zadovoljne odrasle in ki bodo kos zahtevam časa. Želimo biti ”pomembni drugi” in tudi staršem pripravljati varno in prijazno okolje v partnerskem odnosu. To pa je tudi najboljši prispevek lokalnemu okolju, ki tako lahko deluje bolj prijazno in zadovoljno.