Povezava na spletno stran korak za korakom.

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne programe, ena izmed izvedbenih oblik je tudi program Korak za korakom, ki temelji na uvajanju takih vsebin, ki so osredotočene na otroka. Nadaljevali bomo s poglobljenim delom na posameznih pedagoških področjih kakovosti ISSA.  Izbranim področjem UČNO OKOLJE,  PROFESIONALNI RAZVOJ, STRATEGIJE POUČEVANJA, DRUŽINA IN SKUPNOST, bomo dodali še pedagoško področje SPREMLJANJE, OCENJEVANJE IN NAČRTOVANJE, na katerem bomo v tem šolskem letu poglobljeno delali. Z medsebojnim spremljanjem neposrednega vzgojno izobraževalnega dela, bomo spremljali učinkovitost implementacije posameznih načel KZK v prakso.

Na otroka osredotočena metodologija temelji na dveh osnovnih načelih:

  • otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe,
  • vzgojitelji krepijo otrokovo rast in razvoj, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in močnih področjih.

Pravilno načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se uči in kreira. Strokovni delavec  mora imeti visok nivo znanja o otrokovem razvoju in zagotavljanju vzgojnih sredstev ter pripomočkov za učenje. Njegova naloga je, da določi primerne cilje za vsakega otroka in za skupino kot celoto, da odgovori na interese otrok, upošteva individualno moč in potrebe vsakega otroka, da obdrži pri življenju naravno radovednost malega otroka in da krepi kooperativno učenje.