Temeljni cilj vrtca je omogočiti optimalni razvoj vsakemu otroku v vrtcu. Vsi otroci ne glede na individualne ali skupinske razlike imajo pravico do enakih možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu ter podpira vse sodelujoče pri uresničevanju skupnega temeljnega cilja.

Svetovalna služba pri opravljanju temeljnih nalog – skrb za optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo – pomaga in sodeluje z  namenom, da bi bili vsi deležniki v vrtcu čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja in opravljanju nalog.  

Delo svetovalne delavke v vrtcu obsega:

 • opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja;
 • odkrivanje otrok, ki imajo težave in potrebujejo pomoč;
 • spremljanje otrok s posebnimi potrebami, ki so že vključeni v obravnavo;
 • pogovori, razgovori, sestanki s starši (svetovanje glede perečih problemov, informiranje o vpisu, načinu uvajanja o poteku dela v oddelkih o vzgojnih dilemah in vprašanjih);
 • sodelovanje z vsemi deležniki vrtca (opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo);
 • podajanje predlogov za izboljšanje sodelovanja ter možnih novih oblikah sodelovanja;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami;
 • nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki imajo Odločbo o usmeritvi;
 • kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

POSVET

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, ko:

 • se želite posvetovati glede uvajanja vašega otroka v vrtec;
 • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo oz. pri odločitvi za odlog šolanja;
 • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju;
 • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …);
 • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo);
 • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami;
 • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka.

Za posvet se lahko dogovorite: