Predstavnika in njegovega namestnika izvolijo starši vsake posamezne skupine. Starši dajejo mnenja o predlogu programa dela vrtca, dajejo predloge o izvajanju nadstandardnih programov v vrtcu, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljajo druge naloge, ki so v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Dogovarjajo se tudi o porabi sredstev iz Šolskega sklada za potrebe vrtca.

Zapisniki sveta staršev