Vrtec “Murenčki”  pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem je javni vrtec  in izvaja program, ki je določen s Kurikulom za vrtce. Kurikul v središče postavlja otroka, njegove individualne razlike v razvoju in učenju ter hkrati upošteva celosten in uravnotežen razvoj s pestro ponudbo vsebin, oblik in metod dela. Njegove vsebine in usmeritve izvajamo s pomočjo metodologije Korak za korakom, ki temelji na sodobnih dosežkih teorije in prakse zgodnjega učenja. Naš vrtec je prostor, odprt za sodelovanje in komunikacijo vseh. Ustanoviteljica vrtca je Občina Cerklje na Gorenjskem.

V sklop Vrtca “Murenčki”  pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem spadata dve enoti:

  • Vrtec “Murenčki” Cerklje an Gorenjskem, enota Cerklje,
  • Vrtec “Murenčki” Cerklje an Gorenjskem, enota Zalog,