Rdeča nit vrtčevskega in šolskega delovanja bo naslednji dve leti Vse gre za med (v okviru projekta Erasmus+), ki bo povezala več različnih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti in projektov med vsemi strokovnimi aktivi v vrtcu in šoli. S projektom želimo izboljšati predvsem zavest o velikem pomenu trajnostnega razvoja pri mladih naslovnikih, bodočih potrošnikih in odločevalcih. Izboljšati želimo organizacijo prehrane in ravnanje z drugimi viri s čim boljšo reciklažo ostankov, izboljšanjem socialnega vključevanja ranljivejših skupin, krepitvijo sodelovanja z lokalnim okoljem in kakovostnim tržiščem … Na to želimo vplivati z inovativnimi učnimi metodami, raziskovalnim delom, učenjem v naravnem okolju, projektnim in izkustvenim učenjem, reorganizacijo dni dejavnosti, različnimi delavnicami in projekti.

Eden od ciljev je tudi večja odprtost k medkulturnemu povezovanju in pridobivanju kompetenc za mednarodno sodelovanje. Pri tem bi radi povezali sinergije strokovnih timov v vrtcu in strokovnih aktivov na šoli ter povečali sodelovanje med vsemi deležniki zavoda (učenci, učitelji, vzgojitelji, starši), izvedli čim širši spekter mobilnosti z namenom, pridobiti različne primere dobrih praks, novih znanj in kompetenc iz različnih evropskih držav.

Akcijski načrt  vključuje reorganizacijo šolske, vrtčevske prehrane in izboljšanje zbiranja odpadkov; spodbujanje zavesti o trajnostnem razvoju in učenja strategij za zmanjšanje presežkov hrane in drugih dobrin tako v šoli kot dom; navajanje na zeleno gospodarstvo –  delo v naravi, recikliranje, spreminjane potrošniških in prehranjevalnih navad.

Naloge vzgojiteljic v vrtcu:

  • Učenje  otrok spoštljivega odnosa do hrane,
  • pri obrokih v vrtcu  zavreči čim manj hrane in biti otrokom za zgled,
  • v primeru ostankov hrane ( kruh, sadje in podobno) poizkušati to hrano porabiti pri naslednjem obroku, iz sadja pripraviti kašice …,
  • biti dosledni pri ločevanju odpadkov – če nimamo košev za ločevanje, jih izdelamo sami,  dovolj je če jih barvno označimo,
  • spodbujati otroke, da nagovarjajo starše, da v vrtec čim večkrat pridejo peš, s kolesom….seveda jim bomo tudi mi s svojimi ravnanji za zgled,
  • nagovarjati otroke za uporabo papirnatih oz. še bolje vrečk iz blaga ( otrok dobi štampiljko vsakič, ko  njegovi starši v trgovini namesto plastične vrečke uporabijo vrečko iz blaga.