V okviru Društva Planetu Zemlja prijazen vrtec bomo izvedli tri projekte na nacionalni ravni:

Jezik živali (skupina ČEBELICE)

Cilji:

  • Otrok vstopa v živalski svet,
  • otrok odkriva svet potreb in navad živali,
  • otrok se ima možnost z nekaterimi izbranimi živalmi  tudi srečati, se jih dotikati in jih opazovati.

Reci ČIV (skupina VEVERICE)

Cilji:

  • Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih,
  • otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo,
  • otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
  • otrok razmišlja o ponovni uporabi embalaže in ostalih stvari.

Čebelja pot (skupini ZAJČKI in JEŽKI)

Cilji: