Zgodovina šolstva v občini Cerklje

V drugi polovici 18. stoletja je v Cerkljah začel službovati župnik Mihael Borštnik. V Cerklje se je z njim priselil tudi njegov zelo izobražen nečak Ivan Borštnik. Ta je na pobudo strica ustanovil prvo cerkljansko šolo. Obiskovalo jo je okrog petdeset otrok. Ta šola ni trajala dolgo, ker je bilo treba plačevati šolnino, poleg tega pa so kranjski deželni stanovi zahtevali odpravo šol na podeželju. Po zaprtju šole je Ivan Borštnik učence poučeval na domu.

Ko je v naših krajih Napoleon ustanovil svoje kraljestvo, je bil sprejet zakon, da naj ima vsaka občina ljudsko šolo. Tako je delo učitelja ponovno dobil Ivan Borštnik. Prva prava šola je bila pri Robasu. Ko so Avstrijci ponovno dobili oblast, je začel poučevati Matija Magister, nato J. Škerjanc in nato Anton Šinkovec. Najdaljšo delovno dobo pa je imel Karol Trček. Šola se je selila iz ene stavbe v drugo. Leta 1860 pa so slovesno odprli novo moderno šolsko poslopje.  

V revolucionarnem letu je bil učitelj Leopold Cvek. Bil je vzoren, a zelo strog učitelj. V njegovem času so nastala tudi prva poročila o delu šole. Prvo poročilo pove, kateri predmeti so bili v njegovem predmetniku (verouk, branje, poznavanje črk, lepopisje, zlogovanje, vaje, kako je treba misliti in govoriti, številjenje in petje).

Za Leopoldom Cvekom se je zamenjalo kar nekaj učiteljev. Število učencev se je kar močno dvignilo. Naslednji bolj pomemben učitelj je bil Andrej Kmet. Pomemben je bil,  ker je povečal šolsko poslopje in ker je ustanovil gorsko šolo za učence iz gorskih vasi. Ti so zaradi težkega dostopa do doline šolo v Cerkljah obiskovali izmenično vsak drugi dan.

Med prvo svetovno vojno je v Cerkljah poučeval Josip Lapajne. Organiziral je šestrazrednico, ki jo je vodil do smrti.

Med drugo svetovno vojno so poučevali nemški učitelji (slovenski učitelji so bili pregnani). Učenci se nemščine niso kaj prida naučili, saj so v glavnem peli nemške pesmi in telovadili. Po vojni je pouk začel teči po starih tirih, le da so šolo razdelili na štiriletno osnovno šolo in triletno nižjo gimnazijo. Čez čas pa sta se obe šoli združili v osemletko.


Tudi v Zalogu je bila ustanovljena osemletka. Obiskovali so jo učenci iz Zaloga in krajev okoli Zaloga. Staro šolsko poslopje je bilo premajhno, zato so zgradili šolo, ki stoji še danes.


Osnovna šola Velesovo je bila od začetka v bivšem dominikanskem samostanu v Adergasu. Ko pa se je združila z osnovno šolo Cerklje, so jo zaprli.


Zgodovina šole na Šenturški Gori je podobna zgodovini cerkljanske šole. Prostori šole so se selili iz ene hiše v drugo, dokler niso zgradili prave šole. Tudi učitelji so se menjavali. Šola na Šenturški Gori se je pridružila cerkljanski osnovni šoli in tako dočakala svoj konec. Stavbo so porušili februarja 2001.