V 5. razredu smo iz besed ustvarjali mesta, stvari, najljubše predmete.