Da postane internet vir znanja in zabave, ga moramo uporabljati varno in odgovorno. V slovenskem internetnem prostoru je kar nekaj spletnih strani, kjer otroci, starši in učitelji lahko najdemo uporabne nasvete, kako varno uporabljati internet in ostale nove tehnologije (safe.sivarniinternet.si,…).
Tako starši kot učitelji moramo imeti voljo in moč za prenos vse bolj pomembne življenjske popotnice – varne in etične rabe novih tehnologij – mlajšim generacijam, ki sicer zelo dobro obvladujejo svet tehnologij, vendar včasih potrebujejo pri tem tudi vodstvo in nasvet nekoga z izkušnjami.

Otrok se sooča z ogromnim, neznanim svetom interneta, zato je ključnega pomena, da ga nanj ustrezno pripravimo. Otrok mora doseči zadostno stopnjo zrelosti, da bo sposoben prepoznati nevarnosti in se znati zavarovati pred njimi.

Izjemno pomembno je, da starši aktivno komunicirate z otrokom o nevarnostih, s katerimi se lahko sreča na spletu, ter se skupaj učite o varni uporabi interneta in primernem vedenju na družbenih omrežjih. Kot starši ste odgovorni za svojega otroka, zato je ključno, da postavite jasna pravila.

V okviru šole organiziramo različna predavanja in delavnice, ki obravnavajo varno rabo interneta in mobilnih naprav.

Splošna gradiva in nasveti

  1. http://www.safe.si/ – točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav,
  2. http://www.e-tom.si/ – svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111 in
  3. http://safe.si/spletno-oko – anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin.
  4. Projekt Varni na internetu: https://www.varninainternetu.si/
  5. Igra Bad News, v kateri se lahko izobrazimo o dezinformacijah in njihovem delovanju https://getbadnews.si/

Namen platforme SAFE.SI je ozaveščanje različnih ciljnih skupin, med katerimi so otroci, najstniki, starši, učitelji in socialni delavci, o varni rabi interneta in mobilnih naprav. To dosežemo z izvajanjem različnih aktivnosti, kot so spletna in offline izobraževanja, delavnice ter ustvarjanje gradiv, ki spodbujajo odgovorno uporabo internetnih virov.

Zavaruj se pred goljufijami!

ZAŠČITI SE PRED KRAJO FB RAČUNA

KAJ LAHKO NAREDIŠ, ČE SI NASEDEL ?

NENAVADNO MESSENGER SPOROČILO “SI TO TI V FILMU?”

Kako ti ukradejo geslo?
Kako prepoznaš ljubezensko prevaro?
Si našel priložnost za investicijo?
Kako preveriš spletno trgovino?
Ne nakupuj v teh spletnih trgovinah!
Zavaruj napravo pred okužbo z virusom

Dodatna gradiva o varni rabi interneta in naprav

Gradiva za osnovno šolo

Gradiva za šole

  • Priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v osnovnih in srednjih šolah: pripravil ga je informacijski pooblaščenec v okviru evropskega projekta ARCADES. Namenjen je učiteljem, vsebuje pa razlage ključnih tematik varovanja zasebnosti in osebnih podatkov ter številne aktivnosti, ki jih lahko z učenci izvedejo in tako spodbujajo njihov razmislek in odgovorno ravnanje. Priročnik je dostopen tukaj.
  • Spletni časnik Časoris je v želji po medijskem opismenjevanju otrok pripravil priročnik Otroci in mediji: Iskanje resnice v svetu novic. V njem bodo otroci dobili veliko uporabnih informacij, ki jim bodo pomagale pri uspešnem soočanju z mediji.
  • Igra Bad News ima dve verziji. Različico za nastnike in odrasle in različico Junior, ki je namenjena otrokom od 8 do 10 leta starosti. . Z njo boste krepili odpornost proti slabim spletnim infomacijam s tem, da boste igralce postavili v vlogo ljudi, ki jih ustvarjajo. Tako boste lahko učence in dijake lahko seznanili s pojavom lažnih novic in drugih oblik dezinformacij.