Vlogo za dodelitev statusa skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev starši oddajo razredniku ali svetovalni službi, najkasneje do 30. septembra 2023.


PRAVILNIK o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega športnika in perspektivnega oziroma vrhunskega mladega umetnika v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.

VLOGA za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika.

VLOGA za dodelitev statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika.