Pedagoginja Tatjana Škrab Grašič

 • Je na voljo učencem od 1. do 5. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • V sodelovanju s psihologinjo Vlasto Košnik koordinira delo z nadarjenimi in radovednimi učenci.

Psihologinja Vlasta Košnik

 • Sodeluje z nadarjenimi učenci, njihovimi starši in razredniki v postopku odkrivanja nadarjenosti učencev.

Psihologinja Erika Jensterle

 • Je na voljo učencem od 6. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • Koordinira delo na področju vseživljenjske karierne orientacije.
 • Organizira predavanje na temo poklicne izbire za starše devetošolcev, seznanja jih s pomembnimi datumi glede vpisa v srednjo šolo in izvede vpis v srednješolske programe. Učenci spoznavajo različne poklice v delovnih organizacijah in na tehniškem dnevu.
 • Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi.

Andreja Rozman

Na specialno pedagoginjo Andrejo Rozman se lahko obrnete če:

 • opažate, da ima vaš otrok učne težave v šoli,
 • če potrebujete nasvet, kako pomagati otroku pri učenju,
 • če potrebujete pomoč pri napotitvi otroka v druge institucije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in njihove starše v Ljubljani, Mentalno higienski dispanzer v Kranju, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Kranj, Ljubljana) in urejanju ustrezne dokumentacije,
 • ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom.

Specialna pedagoginja med šolskim letom, kot koordinatorica za učence z učnimi težavami, nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi. Sodelovala bo s starši, z učenci in učitelji pri pripravi individualiziranega programa in evalvaciji individualiziranega programa.

Pomoč bo nudila tudi ostalim učencem, pri katerih se bodo med šolskim letom pokazale učne težave. Pomoč bo potekala v obliki individualne in skupinske pomoči. Področja pomoči so: začetno opismenjevanje, številska orientacija v številskem obsegu do 100, poštevanka, analiza in sinteza glasov, branje z razumevanjem, tehnika branja, uporaba pripomočkov za pomoč pri delu, delo z učbenikom, izdelava miselnih vzorcev in tabel,   pogovori o težavah na vedenjskem področju, razvijanje pozitivne samopodobe.

V drugih razredih bo v juniju (2020) preverila hitrost branja. V oktobru (2019) bo v vseh tretjih razredih izvedla narek, z namenom odkrivanja motenj pisanja. Konec šolskega leta 2019/2020 bo v vseh tretjih razredih izvedla bralni test za ugotavljanje stopnje razumevanja prebranega

Milica Jesenovec

Na socialno delavko Milico Jesenovec se starši lahko obrnete:

 • kadar želite otroka vključiti na letovanje,
 • ko urejate regres iz sredstev šolskega sklada za tabore in šole v naravi,
 • ob vpisu otroka v prvi razred,
 • ob preselitvi iz tujine in vključitvi otroka na našo šolo.

Socialna pedagoginja Edita Bajramlić

 • Je na voljo učencem od 1. do 6. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • Obravnava statuse učencev, kadar učenec v soglasju s starši želi pridobiti status učenca perspektivnega športnika ali status perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika.
 • Ureja prepise na našo šolo in iz naše šole.
 • Koordinira in izvaja preventivne delavnice na razredni in predmetni stopnji.
 • Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi.

Zunanje izvajalke dodatne strokovne pomoči

Na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z Odločbo o usmeritvi še mobilni specialni pedagoginji Martina Burja in Martina Omers (OŠ Helene Puhar Kranj), mobilna socialna pedagoginja Katja Vidic Roblek (OŠ Helene Puhar Kranj) in logopedinja mag. Andreja Trtnik-Herlec (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).


  naziv kabinet telefon govorilne ure za starše
Andreja Rozman profesor defektologije 110 (04) 25 26 028 vsak dan po predhodnem dogovoru
Erika Jensterle psihologinja 212 (04) 25 26 046 vsak dan po predhodnem dogovoru
Martina Burja specialna pedagoginja 223 (04) 25 26 038 vsak dan po predhodnem dogovoru
Milica Jesenovec socialna delavka 212 vsak drugi teden (04) 25 26 016 vsake 14 dni po predhodnem dogovoru
Tatjana Škrab Grašič pedagoginja 232 (04) 25 26 023 vsak dan po predhodnem dogovoru
Vlasta Košnik psihologinja v pisarni vodje vrtca (04) 25 26 020 (041) 653901 vsak dan po predhodnem dogovoru
Edita Bajramlić socialna pedagoginja 213 (04) 25 26 024 vsak dan po predhodnem dogovoru

Svetovalne delavke bodo staršem in učencem na voljo tudi na skupnih govorilnih urah ali ob uri, za katero se bodo dogovorile po telefonu ali preko elektronske pošte.

  ERIKA JENSTERLE VLASTA KOŠNIK TATJANA ŠKRAB GRAŠIČ
ponedeljek 7.30 – 11.30 8.00 – 9.00 oz. po dogovoru 7.00 – 14.00
torek 10.00 – 14.00 8.00 – 9.00 oz. po dogovoru 7.00 – 14.00 pop. GU: 17.30 -18.30
sreda 10.00 – 14.00 8.00 – 9.00 oz. po dogovoru 7.00 – 14.00
četrtek 7.30 – 11.30 pop. GU: 15.00 – 19.00 8.00 – 9.00 oz. po dogovoru 7.00 – 14.00 pop. GU: 17.30 -18.30
petek 7.30 – 11.30 8.00 – 9.00 oz. po dogovoru 7.00 – 14.00

Delo socialne delavke na šoli opravlja Milica Jesenovec po naslednjem urniku

Mesec Teden
September 2. – 6. 16. – 20. 30.
Oktober 1. – 4. 14. – 18. 28. – 31.
November 1. 11. – 15. 25. – 29.
December 9. – 13. 23. – 27.  
Januar 6. – 10. 20. – 24.  
Februar 3. – 7. 17. – 21.  
Marec 2. – 6. 16. – 20. 30., 31.
April 1.  – 3. 13. – 17. 27. – 30.
Maj 1. 11. – 15. 25. – 29.
Junij 8. – 12. 22. – 26.