Učenci in učenke 4. razreda so pisali o tem, kako jim/nam je virus spremenil življenja.