Izdelki iz kovin, ki so jih učenci naredili pri NTE.