Učenci 6. razredov so pri pouku geografije na daljavo naloge iz orientacije opravili v naravi. Oglejte si njihove fotografije na temo »ORIENTACIJA na »spletni tabli«.

Učenci 8 in 9. razredov pri pouku geografije sooblikujejo »spletno tablo« z naslovom »KAKO PANDEMIJA COVID-19 VPLIVA NA OKOLJE?« Oglejte si jo na povezavi.