SKUPAJ SMO IZDELALI IGRAČO

Poženčan Matevž Ravnikar je kot otrok preživljal otroštvo na drugačen način kot ga doživljajo današnji otroci. Nekoč so se otroci radi družili in igrali z doma izdelanimi igračami. Tudi danes se otroci veselijo druženja, ustvarjanja in iger. Igre so dandanes sodobne, pogosto elektronske in drage.  Zaloški drugošolci in petošolci so s skupnimi močmi izdelali preprosto, domačo in poceni igračo iz volne. Niso skrivali zadovoljstva ob prijetnem klepetu, ustvarjanju in druženju. Drugošolci so ugotovili, da jim je pomoč petošolcev pomagala, da so uspešno izdelali igračo in bili zadovoljni ob pogledu na izdelek s katerim se je prijetno igrati. Petošolke pa so ob delu z mlajšimi učenci začutile radost, da lahko s svojim znanjem in spretnostmi pomagajo mlajšim od sebe. Ura je prehitro minila in dogovorili smo se, da bomo še skupaj ustvarjali in se družili.

2.e in 5.e