Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom: »Zajtrk z mlekom – super dan.«

Tradicionalni slovenski zajtrk je eden od ukrepov, s katerim pomagamo učencem razumeti pomen zajtrka. Z anketo smo ugotovili, da vsak dan zajtrkuje 63 % naših učencev.  Privzgajanje zajtrkovalnih navad se začne v družini, nadaljuje pa se v vrtcu in šoli, zato se bomo skupaj potrudili, da izboljšamo prehranske navade. 

Utrinke o zajtrku si lahko ogledate na strani: https://padlet.com/renataflander/TSZ

TSZ-2022