ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA 2021/22

V decembru smo zbrali:

1390 kg papirja po 0,14 €, kar znese 194,60 € za šolski sklad.