Sprememba šolskega koledarja in ocenjevanja znanja

Spoštovani starši!

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in ocenjevanje znanja.

Ministrica je s sklepom, ki velja od 26. 11. 2020 dalje, določila, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021.

Prav tako je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Podrobneje je določeno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu.

11457_PRILOGA-1-sklep-ministrice_OŠ