Podelitev priznanj pedagoškega foruma zavoda za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov

26. september je evropski dan jezikov (v nadaljevanju EDJ), dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Zavod RS za šolstvo je 25. septembra  skupaj s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter CMEPIUS-om organiziral osrednjo prireditev za evropski dan jezikov, na kateri je potekala tudi podelitev priznanj za odlične prispevke ob evropskem dnevu jezikov. Na prireditvi so o pomenu večjezikovne zavesti, učenju jezikov in spoštovanju različnosti spregovorili g. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, g. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, g. Jernej Pikalo (v videonagovoru) ter nekateri predstavniki stroke s strani Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, MIZŠ in ZRSŠ.

OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem prejela priznanje Zavoda za šolstvo RS za odličen prispevek ob evropskem dnevu jezikov

Podeljena so bila evropska jezikovna priznanja in priznanja za večjezikovne prispevke na pedagoškem forumu ob EDJ, ki jih je prejelo deset šol iz Slovenije. Na prireditvi je svoj prispevek predstavila skupina učencev OŠ Davorina Jenka na tematiko »Medgeneracijsko sodelovanje«, s katerim so v lanskem šolskem letu obeležili evropski dan jezikov. EDJ so vsebinsko povezali z rdečo nitjo šole – spoštovanje mostove gradi-, povezali so angleščino, nemščino in francoščino, torej tuje jezike, ki se jih učijo na šoli, spoštovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter obiskali stanovalce Doma Taber. Skupaj s stanovalci in uslužbenci Doma Taber je približno osemdeset osmošolcev izvajalo delavnice povezane z jeziki in spoštovanjem: barvali so kamenčke z napisi vrednot v različnih jezikih, spoznavali običaje Velike Britanije preko peke palačink za t.i. Pancake Day, telovadili in se igrali družabne igre z besedami v različnih jezikih, izvedli mini tečaj tujih jezikov za stanovalce, pisali besede na temo spoštovanja na liste v obliki opek, iz katerih so naredili most in se pogovarjali s stanovalci o njihovem življenju, šolanju, mladosti in učenju tujih jezikov nekoč.

Po zaključku delavnic so se skupaj s stanovalci zbrali in prisluhnili koncertu skupine D’ Best Band, ki jo sestavljajo Matija, Tadej, Vid, Slaviša in Maj, pet fantov, ki letos obiskujejo deveti razred. Dan so zaokrožili s sprehodom s stanovalci. Druženje je bilo nadvse prijetno; klepetali so, se igrali in smejali; predvsem pa pokazali veliko srčnosti tako na eni kot na drugi strani. Ideja, ki se je zdela na začetku popolnoma neizvedljiva, je po skrbnem skupnem načrtovanju obrodila lepe sadove in predstavlja primer dobre prakse sodelovanja med šolo in ustanovami v občini. Tako kot na skupnem druženju s stanovalci so učenci D’Best Banda tudi na predstavitvi ob EDJ v Ljubljani zaigrali pesmi v tujih jezikih. In bili so prava senzacija, saj to tudi med odmorom poskrbeli za prijetno vzdušje. Prav tako so v francoskem jeziku zapeli Lua, Dan, Matija in Nika medtem ko je več učenk 9. razreda predstavljalo zgoraj omenjene aktivnosti, ki so jih pripravili za stanovalce doma starejših. Učenci so v prezentacijo vključili vse jezike, tudi nemškega, ki so ga recitirali ob izraznem gibu. Kot so učenci Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem pokazali zbranemu občinstvu, je učenje jezika zabavna dejavnost, ki omogoča širjenje obzorij.