NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

ROKI PREVERJANJ ZNANJ

  • 7. maj 2024 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r
  • 9. maj 2024 – NPZ iz matematike za 6. in 9. r
  • 13. maj 2024 – NPZ iz glasbene umetnosti za 9. r in NPZ iz angleščine za 6. r

SEZNANITEV Z DOSEŽKI

  • učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 3. do 5. junija 2024, od 8. ure do 20. ure.
  • učenci 6. razreda pa od 7. do 11. junija 2024, od 8. ure do 20. ure.

RAZDELITEV OBVESTIL Z DOSEŽKI

  • 14. junij 2024 za 9. razred
  • 24. junij 2024 za 6. razred

ORGANIZACIJA PREVERJANJA

UPORABA PRIPOMOČKOV

  • SLJ,  TJA (6. in 9. r) – modro/črno nalivno pero ali kemični svinčnik,
  • MAT (6. in 9. r) – modro/črno nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik,  radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik, šestilo,

Žepno računalo ni dovoljeno!

VSTOP V PROGRAM PREK SPLETNE STRANI ZA UČENCE